Česká škola záchrany tonoucích, s.r.o. je společnost nabízející odborné služby plavčíků, mistrů plavčích a vodních záchranářů na bazénech, aquaparcích a letních koupalištích.

     V souladu s platnou legislativou, je schopna zajistit dostatečný počet vyškolených pracovníků dle zadání zákazníka. Ve vztahu k platnému provoznímu řádu zpracuje plány pro normální provoz a pro nebezpečí v daném zařízení.  Součástí nabídky je vybavení pracovníků jednotným oblečením, osobními i záchrannými pomůckami, včetně vybavení lékáren.

     Jak je z názvu zřejmé, společnost je i vzdělávacím zařízením a průběžně si připravuje kvalifikované pracovníky do výše uvedených pozic. Je držitelem platné Akreditace MŠMT pro vzdělávání profesních kvalifikací Plavčík a Mistr plavčí a Autorizovanou osobou pro zkoušky profesních kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí a Instruktor plavání.

     Firma má dlouholetou praxi se zajišťováním odborných služeb plavčíků, mistrů plavčích a vodních záchranářů v různých typech zařízení v České republice (aquapark AquaDream Barrandov - Praha 5, sportovní areál Jedenáctka Vodní svět - Praha 11, plavecký bazén Tyršův dům – Praha 1, plavecký bazén Nemocnice Na Homolce – Praha 5, plavecký bazén Centra volného času Na Fialce – Říčany u Prahy, letní koupaliště Zvíkovské Podhradí a letní koupaliště v Opočně).

 

Zpět