Portfolio aktivit

Nabízíme:

 odborné služby Plavčíků a Mistrů plavčích na bazénech, koupalištích a aquaparcích, včetně
  oblečení, vybavení zařízení záchrannými pomůckami a prostředky pro poskytování první pomoci;

 zpracování dokumentace související se zajištěním prevence a bezpečnosti na bazénech,
  koupalištích a aquaparcích;

 poradenskou činnost;

 přípravné kurzy pro získání profesních kvalifikací Plavčík a Mistr plavčí;

• zkoušky z profesních kvalifikací Plavčík, Mistr plavčí a Instruktor plavání.

Zpět